ЗЕМЯТА Е НАШИЯТ ДОМ

 

  На 21.04. учениците от ЦДОУ 5.-7. клас участваха във викторина на тема: „Земята е нашият дом“. Бяха им поставени провокативни въпроси, които бяха разделени в пет кръга - „Какво знаем за Слънчевата система?“, „Земята, като част от планетата“, „Континенти и океани“, „България на планетата Земя“ и "Екология" във връзка със замърсяване и опазването на околната среда, климатичните промени, разделното събиране на отпадъци и рециклирането.

   Учениците изработиха информационни табла, като споделиха своите идеи в рисунки под наслов:  „Земята е тъжна“, „Земята е щастлива“ и „Земята е в нашите ръце“.