НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

Днес нашите ученици от III и VI клас посетиха иновативното ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий“ с.Блъсково по  НП “Иновации в действие“. Домакините ни представиха новите технологии в училище. Програмата включваше няколко работилници и уроци:

 - уъркшоп програмиране на Bee-Bot;

- уъркшоп: „Добавена реалност в обучението“;

- училищна викторина „За тортата на Директора“

- урок за упражнение ,, Разчитане на диаграми“;

- бинарен урок ,,Обичаме и пазим природата“;

-  упражнения с ,,Kahoot“ и др.  

 Разходихме се  до килийното училище и гледахме презентация на тема:
„Развитието на обучението от 1856 до днес“.

 НП “Иновации в действие“ дава възможност за обмен на нови идеи и иновативни училищни практики.