ДЕН НА ЕВРОПА

По повод Деня на Европа - учениците от 5.-6 клас представиха своите презентации и изработиха информационни табла.