Информация за учениците, които ще се явяват на национално външно оценяване VII клас за учебната 2022/2023 година за прием след завършено основно образование за учебната 2023/2024 година