ПРОЛЕТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА КИНГС

      Днес отново имаме повод за гордост.Учениците Владимир Станиславов Панев и Йордан Атанасов Тотев получиха диплом, за постигнати изключителни резултати по математика във финалния пролетен кръг на Олимпиада Кингс.
       Грамоти за сътрудничество и успехи в организирането получиха госпожа Мария Радева и ОУ ,,Христо Ботев".