Днес децата вън на двора си направиха от сняг
Цял човек голям и страшен със тояга и калпак.