ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА 

На 28 февруари2024 г. учители, образователни медиатори и учениците от ОУ „Христо Ботев“ в с. Аврен отбелязаха Световния Ден на розовата фланелка – ден против тормоза в училище флашмоб „Насилието спри! Човек бъди!“!