Разписание на часовете и графици за консултацииза учебната 2023/2024

Разписание на часовете за учебната 2023/2024

График за консултации с родители 2023/2024

График за консултации с ученици 2023/ 2024

Седмично разписание ( учебна програма ) 2023/2024