НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“