НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ - модул "Изкуства"