Връзка с нас

Основно училище “Христо Ботев”

с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна
9135, ул. "Йордан Ноев" 46

info-400079@edu.mon.bg

Мария Радева - Директор

тел. за връзка: 0882 279 427

Работно време: 7:30 до 16:00

Приемно време:

вторник от 14:00 до 16:00

сряда от 14:00 до 16:00